skip to Main Content

مدل تجدیدنظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

چکیده نظریات بین المللی سازی )مثل مدل اوپسالا) که به طور وسیع بکار رفته، متاسفانه پدیده بین المللی سازی تسریع شده و سریع را تبیین نمی¬کند . نقش بازاریابی اینترنتی در فرایند گسترش کسب و کار شرکت ها خارج از…

Read more
Back To Top