skip to Main Content

نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

چکیده هدف از این مقاله، توصیف جنبه های خاص با توجه به استفاده از ابزارهای بازاریابی الکترونیکی به عنوان یک عامل مؤثر بر درک تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی در میان گروه های هدف خود می باشد. این مقاله…

Read more

گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

چکیده بازاریابی اینترنتی مرکز توجه تمام تلاش¬ها برای انطباق و توسعه راهبردهای بازاریابی در فضاهای مجازی می باشد: وبسایت، رسانه اجتماعی ... . در محل تجارت اینترنتی، بازاریابی اینترنتی باید به مصرف کنندگان در خریدشان کمک کند. این مسئله نیاز…

Read more

بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماع

چکیده رسانه های اجتماعی ساختارهای قدرت را در بازار تغییر داده اند . شواهد نشان دهنده ی انتقال قدرتی است که در حال رخ دادن است و ظهور نژاد جدیدی از مشتریان قدرتمند و پیشرفته ای که به سختی می…

Read more

هرزنامه (اسپم) ها و ارتباطات بازاریابی

چکیده هدف از این تحقیق، بررسی این مسئله است که با در نظر گرفتن عقایدی که در بخش بازاریابی دیجیتال (صفر و یکی-کامپیوتری) و کاربران اینترنتی وجود دارد،  چگونه اسپم در ارتباطات بازاریابی به یک معضل تبدیل شده است. مصاحبه…

Read more
Back To Top