skip to Main Content

اندازه‌گیری کارایی فنی، محیطی و زیست محیطی برای انتخاب تامین‌کننده: بسط و کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها

چکیده با افزایش آگاهی جهانی از پایداری زیست محیطی ، مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)در طول یک دهه در ادبیات مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است.انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان سبز در GSCM یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های مدیران زنجیره…

Read more

ارزیابی چرخه زندگی مواد ساختمانی: تحلیل مقایسه‌ای انرژی و اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی پتانسیل بهبود بهره ‌وری

چکیده صنعت ساخت‌وساز از مقادیر زیادی مواد اولیه استفاده می‌کند که مصرف انرژی بالا را نیز شامل می‌شود. انتخاب مواد با محتوای بالایی در انرژی تجدید پذیر، مستلزم مصرف اولیه انرژی بالا در مرحله تولید ساختمان است، اما همچنین مصرف…

Read more
Back To Top