skip to Main Content

همگرایی شدت انرژی در سطح ایالتهای امریکا

چکیده این مطالعه یک مدل رشد نئوکلاسیک که شامل انباشت سرمایه فیزیکی و مصرف انرژی در پنجاه ایالت (بعلاوه کلمبیا) در امریکا می¬شود را ارائه می¬دهد. مدل نظری این اجازه را به ما می¬دهد که به بررسی مفاهیم همگرایی در…

Read more
Back To Top