skip to Main Content

الگوریتم توزیع مسیریابی و طیفی بر اساس حفاظت p-Cycle در شبکه های نوری الاستیک

چکیده با افزایش تعداد برنامه های کاربردی بزرگ در شبکه های اصلی، نیاز به پهنای باند اتصالات نوری در شبکه‌های تقسیم چندگانه طول موج (WDM ) نیز افزایش می یابد، بنابراین فناوری تقسیم چندگانه طول موج عمودی (OWDM) برای ارائه…

Read more

بهینه سازی دو لایه چندسیستمی پوشش داده شده در شبکه های نوری الاستیک

چکیده Unicast: در ساختار ارتباطات N به N به Unicast در اصطلاح ارتباط یک به یک گفته می شود. در این نوع ارتباطات یک کامپیوتر به عنوان فرستنده و گیرنده و کامپیوتر دیگر نیر به عنوان گیرنده فرستنده و گیرنده…

Read more
Back To Top