skip to Main Content

نقدینگی، تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی، و ارزش شرکت: شواهدی از تایلند ​

چکیده ما تعاملات بین ساختار مالکیت، نقدینگی، و حاکمیت شرکتی را در یک بازار نوظهور مهم بررسی می‌کنیم.نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با مالکیت متمرکزتر به طور قابل‌توجهی نقدینگی سهام را کاهش می‌دهند.فرض بر این است که سهامداران بزرگ اطلاعات…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

بازاریابی نام تجاری مصرف کننده از طریق کانالهای تمام وقت در یک اقتصاد نوظهور

چکیده مشخصه منحصر به فرد در اقتصادهای نوظهور شامل طیف گسترده ای ازکانالهای غالب است. ما ارزیابی تاثیر یک بازاریابی نام تجاری را در شرکای کانال و مصرف کننده را در هر دو کانال در یک اقتصاد در حال ظهور…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top