skip to Main Content

قرار دادن حافظه مجازی کارآمد در مرکز داده‌های ابری

چکیده استفاده از محاسبات ابری برای بدست آوردن سود ابر توسط بهینه‌سازی پارامترهای مختلف که برآورده کردن تقاضاهای تغییر دهنده است یک کار چالش برانگیز است. نگاشت بهینه وظایف ماشین‌های مجازی (vms)و vms به ماشین‌های فیزیکی) (pms)معروف به جای گزینی…

Read more

ارزیابی میزان آسایش حرارتی یا دمایی، مصرف انرژی و LAQ در یک سیستم تهویه جت برخوردی (IJV) با / بدون وجود راه خروج گازها

چکیده یکی از سیستم‌های تهویه جایگزین برای یک فضای اشغال‌شده، سیستم تهویه جت برخوردی (IJV) است. چندین عامل طراحی بر آسایش حرارتی، نارضایتی از میزان حرارت موضعی و مصرف انرژی سیستم تاثیر می‌گذارند. نارضایتی از میزان حرارت موجود و گرادیان…

Read more

سیستم‌های مدیریت انرژی ساختمان قدمت ساختمان‌های هوشمند و انطباقی

چکیده سیستم های اتوماسیون ساختمان (BAS) یا سیستم های کنترل ساختمان (BCS) ، معمولا در بر گیرنده ی سیستم های مدیریت انرژی ساختمانی (BEMSs) ، امنیت فیزیکی و کنترل دسترسی، سیستم های حفاظت از جان و مهار آتش و دیگر…

Read more

سرعت – قدرت – مبادله دقیق در ADC CMOS با سرعت بالا

چکیده در این مقاله تعادل اساسی بین سرعت، توان و دقت مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال با سرعت بالا (adcs)با توجه به مقیاس گذاری تکنولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله داستان بی پایان از روند فن آوری نیمه هادی…

Read more

​آگاهی از مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی ​

چکیده چندین مقاله در سطح پایین آگاهی برای مصرف انرژی در فرآیندهای تولید گزارش داده‌اند.این مقاله نتایج را با هدف ارایه شواهدی برای این سطح پایین آگاهی ارایه می‌کند.نتایج مصرف انرژی همانطور که توسط دستگاه‌های مختلف نورسنجی در تجهیزات تولیدی…

Read more
Back To Top