skip to Main Content

بهبود بازده کمپرسور سانتریفیوژ و تأثیر محیطی آن بر تصفیه فاضلاب

چکیده هزینه¬های انرژی معمولاً بر هزینه¬های چرخه¬ی عمر کمپرسورهای سانتریفیوژ که در فرآیندهای صنعتی و شهری مختلف کاربرد دارند، سایه انداخته و کمپرسور را به هدفی جذاب برای بهسازی کارآیی تبدیل می-سازند. مطالعه¬ی حاضر، صرفه¬جویی قابل حصول در انرژی با…

Read more

اجلاس جهانی در مورد پیشرفت‌ها و تحقیقات کاربردی اخیر در مهندسی، علوم و تکنولوژی (RAERET 2016)

چکیده شبکه‌های بی‌سیم به علت اینکه برای همه، در همه‌جا و هر زمان می‌توانند به کار روند، در حال فراگیر شدن هستند. پیشرفت‌های تکنولوژی در ارتباط بی‌سیم، مسیر را برای پیشرفت گره‌های حسگر کوچک، ارزان، کم‌مصرف و چندکاره در شبکه‌های…

Read more

مدل های بهینه سازی برای صرفه جویی در انرژی و افزایش عمر عملیات سیستم های پمپاژ آب

چکیده سیستم های پمپاژ آب به طور گسترده در کاربردهای صنعتی و صنعتی استفاده می شود. در طول عمر عملیاتی آنها انرژی و مواد (عمدتا برای نصب و جایگزینی قطعات) مصرف می کنند. هدف از این مقاله، بهینه سازی عملیات…

Read more

چگونه شرکت‌های گردشگری برای مصرف انرژی پایدار نوآوری می‌کنند؟ یک چشم‌انداز قابلیت‌ها در مورد پذیرش کارایی انرژی در موسسات اقامتی گردشگری

چکیده مطالعات قبلی نقش قابلیت‌های شرکت را در اتخاذ نوآوری‌های زیستمحیطی و معیارهای پایداری نشان می‌دهند. با این حال، یک شکاف در درک این که چگونه ترکیب‌های خاص از قابلیت‌ها ممکن است الگوهای متفاوتی از پذیرش نوآوری در شرکت‌های صنعت…

Read more

بهینه سازی خطوط هوایی وسایل نقلیه بدون سرنشین برای دستیابی به اطلاعات کارآمد: رویکرد تکمیل ماتریس

چکیده در این مقاله، از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهیاد)برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مورد علاقه استفاده می‌شود. براساس تکمیل ماتریس، یک طرح مسیر جمع‌آوری داده پهپاد بدون سرنشین مافوق صوت برای بهبود راندمان انرژی و کاهش داده اضافی…

Read more

مدلسازی CFD از سیستم همزایی SOFC برای کاربرد در ساختمان

چکیده این مقاله بر روی مدل‌سازی CFD از پیل سوختی اکسید جامد (sofc) متمرکز است که با سیستم همزایی ترکیب می‌شود. سیستم همزایی SOFC یک منتشکر کننده انرژی پایین و کارای ترکیبی گرما و توان (CHP) که یکی از کاندیدهای…

Read more

سیستم‌های مدیریت انرژی ساختمان قدمت ساختمان‌های هوشمند و انطباقی

چکیده سیستم های اتوماسیون ساختمان (BAS) یا سیستم های کنترل ساختمان (BCS) ، معمولا در بر گیرنده ی سیستم های مدیریت انرژی ساختمانی (BEMSs) ، امنیت فیزیکی و کنترل دسترسی، سیستم های حفاظت از جان و مهار آتش و دیگر…

Read more

بررسی عملکرد سیکل‌های رانکین آلی اصلاح‌شده (ORCها)و چرخه های های سه جانبه اصلاح‌شده (TFCها)به کمک یک حوضچه خورشیدی

چکیده استخر خورشیدی نوعی کلکتور خورشیدی است که انرژی خورشیدی را به شکل گرما ذخیره می‌کند. از این حوضچه خورشیدی می‌توان به عنوان منبع حرارتی پایین برای تولید برق استفاده کرد. در این مقاله، برای یافتن مناسب‌ترین چرخه توان برای…

Read more

اکتشاف توپولوژی بهره‌وری انرژی سیستم فازی ​

چکیده روند رو به رشد در سیستم‌های فراگیر شبکه‌های حسگر بی‌سیم سنتی را مجبور می‌کند تا با چالش‌های جدیدی چون الزامات کاربرد پویا و شبکه‌های ناهمگن مواجه شوند. یکی از جدیدترین پارادایم‌ها در این حوزه، نرم‌افزاری است که شبکه حسگر…

Read more

بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی

چکیده این مقاله، مفهوم ارزش در رفتار (ارزش درک مصرف کننده در راستای عملکرد رفتاری)، را با در نظر گرفتن نحوه تاثیر آن روی خروجی رفتار مصرف کننده به صورت تجربی مورد بررسی قرار داده و مفاهیم مربوط به بازاریابی…

Read more
Back To Top