skip to Main Content

اجلاس جهانی در مورد پیشرفت‌ها و تحقیقات کاربردی اخیر در مهندسی، علوم و تکنولوژی (RAERET 2016)

چکیده شبکه‌های بی‌سیم به علت اینکه برای همه، در همه‌جا و هر زمان می‌توانند به کار روند، در حال فراگیر شدن هستند. پیشرفت‌های تکنولوژی در ارتباط بی‌سیم، مسیر را برای پیشرفت گره‌های حسگر کوچک، ارزان، کم‌مصرف و چندکاره در شبکه‌های…

Read more
Back To Top