skip to Main Content

بازشناسی خانه‌های هوشمند در ریز شبکه ها : مجموعه‌ای از مزایا

چکیده تعداد رو به رشدی از خانواده‌ها با نصب ژنراتورهای کوچک و سلول های خورشیدی، همچنین واحدهای ذخیره‌سازی باتری به دنبال استقلال انرژی و مزایای اقتصادی آن در خانه‌های به اصطلاح هوشمند خود هستند. یک گزینه برای افزایش مزایای بیشتر،…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت انرژی مبتنی بر احتمالات در شبکه توزیع مبتنی بر ریزشبکه چندگانه ​

چکیده قطع غیر منتظره توزیع شاخه‌های شبکه به خاطر رشد بار، شکست‌های جز و نفوذ بالای منابع انرژی تجدیدپذیر، ممکن است بر مدیریت بهینه انرژی شبکه توزیع (DN)و کاهش سود مورد انتظار تاثیر بگذارد. بنابراین، عملگر سیستم توزیع (DSO)باید در…

Read more
۳۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

تعیین همزمان ظرفیت مطلوب و مشخصات شارژ پارکینگ وسایل نقلیه الکتریکی در سیستم های توزیع ​

چکیده اگرچه استفاده گسترده از وسایل نقلیه الکتریکی پلاگین (PEVs) به طور قابل توجهی باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد، اما تقاضای شارژ آنها چالش های بزرگی برای شبکه خواهد بود. برنامه ریزی شارژهای جمع شده PEV در…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top