skip to Main Content

یک رویکرد بازی بالقوه برای بهینه سازی عملیاتی توزیع شده برای مدیریت انرژی ریزگرد با انرژی تجدید پذیر و پاسخ تقاضا

چکیده در نظر به اینترنت انرژی، انتظار می‌رود که بهینه‌سازی عملیاتی پیشرفته در سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه (MEMS، برای انطباق با شرکت کنندگان مختلف، پشتیبانی از پلاگ و بازی، و بهینه‌سازی بهره‌برداری از انرژی قابل ارزیابی باشد. براساس بازی پتانسیلی،…

Read more

مدیریت انرژی در خانه هوشمند با توجه به

چکیده با توجه به افزایش تعداد وسایل الکتریکی در خانه‌های هوشمند که منجر به افزایش کلی مصرف برق و هزینه می‌شود، استفاده از روش‌های مدیریت انرژی برای کاهش هزینه برق ضروری است. در هر حال، این می‌تواند باعث نارضایتی ساکنان…

Read more

بازشناسی خانه‌های هوشمند در ریز شبکه ها : مجموعه‌ای از مزایا

چکیده تعداد رو به رشدی از خانواده‌ها با نصب ژنراتورهای کوچک و سلول های خورشیدی، همچنین واحدهای ذخیره‌سازی باتری به دنبال استقلال انرژی و مزایای اقتصادی آن در خانه‌های به اصطلاح هوشمند خود هستند. یک گزینه برای افزایش مزایای بیشتر،…

Read more

مدیریت انرژی مبتنی بر احتمالات در شبکه توزیع مبتنی بر ریزشبکه چندگانه ​

چکیده قطع غیر منتظره توزیع شاخه‌های شبکه به خاطر رشد بار، شکست‌های جز و نفوذ بالای منابع انرژی تجدیدپذیر، ممکن است بر مدیریت بهینه انرژی شبکه توزیع (DN)و کاهش سود مورد انتظار تاثیر بگذارد. بنابراین، عملگر سیستم توزیع (DSO)باید در…

Read more

تعیین همزمان ظرفیت مطلوب و مشخصات شارژ پارکینگ وسایل نقلیه الکتریکی در سیستم های توزیع ​

چکیده اگرچه استفاده گسترده از وسایل نقلیه الکتریکی پلاگین (PEVs) به طور قابل توجهی باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد، اما تقاضای شارژ آنها چالش های بزرگی برای شبکه خواهد بود. برنامه ریزی شارژهای جمع شده PEV در…

Read more
Back To Top