skip to Main Content

بهبود اثربخشی سیستم‌های تشخیص نفوذ برای داده‌های سلسله مراتبی

چکیده نرخ هشدار کاذب بالایی از سیستم‌های تشخیص مبتنی بر آنومالی، مبتنی بر خط، سیستم‌های تشخیص نفوذ بالای خروجی (IDS)یک نگرانی جدی است، که اغلب این سیستم‌ها را برای استفاده در سیستم‌های دنیای واقعی غیرعملی می‌کند. رویکرد معمول به این…

Read more
۱۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

چکیده پیشبینی دقیق قدمت برق، چالشی بزرگ برای شرکت کنندگان و مدیران بازار می باشد، زیرا قیمت الکتریسیته دارای نوسانات بسیاری است. پیشبینی قیمت نیز، مهم ترین هدف مدیریتی برای مشارکت کنندگان در بازار است، چرا که مبانی بیشینه کردن…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top