skip to Main Content

طراحی فرآیند کسب‌وکار بر محور سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)،برای شرکت‌های کوچک و متوسط

چکیده در چند سال اخیر، بسیاری از سازمان‌ها از مدل‌سازی فرآیند کسب‌وکار به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت تغییرات سازمانی، استفاده کرده‌اند. با این حال، مدل‌سازی فرآیند به ندرت برای حمایت از کل چرخه‌ی عمر مدیریت فرآیند کسب‌وکار ،مورد استفاده…

Read more

استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRM اجتماعی در شرکت

چکیده مشکلات مربوط به استفاده استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRM اجتماعی در شرکت بسیار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است و CRM اجتماعی در عمل به صورت ضعیف در حوزه ی مدیریت بازاریابی استفاده شده است.…

Read more
Back To Top