skip to Main Content

انعطاف پذیری کارآفرینی، به چه نحو بنگاه‌های کوچ و متوسط منعطف را تولید می‌کند

چکیده هدف- هدف از این مقاله، بررسی این موضوع است که رفتارهای کارآفرینانه چگونه از انعطافپذیری شرکتهای کوچک یا متوسط (اس ام ای) پشتیبانی می‌کنند، مفهوم انعطافپذیری کارآفرینانه را اصلاح می‌کند و مشخص می‌کند که انعطاف‌پذیری اس ام ای به…

Read more

بازتاب ده ساله‌ی ۲۰۱۰ AMR: تحقق مشارکت کارآفرینی به عنوان یک حوزه تحقیق ​

چکیده من تاثیر مقاله جایزه دهه گذشته AMR سال ۲۰۱۰ را در زمینه کارآفرینی در ده سال گذشته بررسی کردم، شناسایی ابعاد "وعده کارآفرینی به عنوان" زمینه تحقیق " که تا حد زیادی توسط این زمینه پذیرفته شده‌است، و آن‌هایی…

Read more
Back To Top