skip to Main Content

مدیریت منابع انسانی محیطی و مزیت رقابتی

چکیده چکیده هدف- هدف از این مقاله، تحلیل اثر تعدیلی مدیریت منابع انسانی محیطی بر رابطه بین فرآیندهای اجرایی مدیریتی محیطی شرکت‌ها و مزیت‌های رقابتی هزینه و تمایز می‌باشد. طرح/ روش شناسی/ رویکرد- از CEO های شرکت‌های شیمی اسپانیا جهت…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

چکیده امروزه، بواسطه رشد سریع اطلاعات زیست محیطی، تقاضا برای فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدیریت زیست محیطی افزایش یافته است. در این مقاله نمونه ای از سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی (EMIS) ارائه شده تا توسعة روش…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top