skip to Main Content

بازیافت مواد هرزه سنگ منگنز از محل انباشت پسماند در ناحیه کمربند پیریت (سولفید آهن) در شبه جزیره ایبری- کاربرد به عنوان پر کننده، برای تولید بتن

چکیده این مطالعه کاربرد ضایعات معدن را از بهره‌برداری از ذخایر معدنی منگنز در کمربند سولفید آهن شبه جزیره ایبری(جنوب غربی اسپانیا)در بخش‌های مهندسی عمران و ساخت‌وساز پیشنهاد می‌کند. سنگ‌های پسماند پودری به عنوان پرکننده در بتون استفاده می‌شوند و…

Read more
Back To Top