skip to Main Content

ارزیابی مقایسه‌ای زبان‌های Z، CSP، rsl و vdm

چکیده فرآیند مهندسی نرم‌افزار در راه های فراوانی توضیح داده شده است.امروزه، تعداد کمی از آن‌ها به طور خاص با استفاده از روش های رسمی در مهندسی نرم افزار سروکار دارند.مهندسی نرم‌افزار جدید از زبان های مشخصات رسمی در تجزیه…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

یک چارچوب رهبری برای اجرای یک طرح استراتژیک سازمانی

چکیده ​بسیاری از مدارس پرستاری، برنامه‌ریزی استراتژیک را به عنوان منابع محدود کرده‌اند و تقاضا برای کارایی سازمانی افزایش‌یافته است. اگرچه فرآیند توسعه یک برنامه استراتژیک در مقاله توصیف شده‌است، اما اطلاعات کمی در مورد چگونگی پیاده‌سازی و ارزیابی یک…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top