skip to Main Content

جنبه های فرهنگی در اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی

چکیده برای بررسی جنبه های فرهنگی در اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی (SAD)، نرخ شیوع، عبارات، و درمان اضطراب اجتماعی را در مکتوبات مورد بررسی قرار می دهیم چنان که این عوامل با فرهنگ، نژاد و قومیت مرتبط می…

Read more

ارزیابی مقایسه‌ای زبان‌های Z، CSP، rsl و vdm

چکیده فرآیند مهندسی نرم‌افزار در راه های فراوانی توضیح داده شده است.امروزه، تعداد کمی از آن‌ها به طور خاص با استفاده از روش های رسمی در مهندسی نرم افزار سروکار دارند.مهندسی نرم‌افزار جدید از زبان های مشخصات رسمی در تجزیه…

Read more

یک چارچوب رهبری برای اجرای یک طرح استراتژیک سازمانی

چکیده ​بسیاری از مدارس پرستاری، برنامه‌ریزی استراتژیک را به عنوان منابع محدود کرده‌اند و تقاضا برای کارایی سازمانی افزایش‌یافته است. اگرچه فرآیند توسعه یک برنامه استراتژیک در مقاله توصیف شده‌است، اما اطلاعات کمی در مورد چگونگی پیاده‌سازی و ارزیابی یک…

Read more
Back To Top