skip to Main Content

تحلیل اگزرژی سیستم توربین در یک نیروگاه فوق ویژه بحرانی ری هیت مضاعف ۱۰۰۰ مگا واتی

چکیده هدف از این مطالعه دستیابی به توزیع اگزرژی در یک سیستم توربین برای یک نیروگاه حرارتی 1000 مگاواتی ری هیت مضاعف فوق ویژه بحرانی می‌باشد. از یک معادله موازنه اگزرژی برای شناسایی نقاط واقعی اتلاف انرژی در سیستم توربین…

Read more

بررسی عملکرد سیکل‌های رانکین آلی اصلاح‌شده (ORCها)و چرخه های های سه جانبه اصلاح‌شده (TFCها)به کمک یک حوضچه خورشیدی

چکیده استخر خورشیدی نوعی کلکتور خورشیدی است که انرژی خورشیدی را به شکل گرما ذخیره می‌کند. از این حوضچه خورشیدی می‌توان به عنوان منبع حرارتی پایین برای تولید برق استفاده کرد. در این مقاله، برای یافتن مناسب‌ترین چرخه توان برای…

Read more
Back To Top