skip to Main Content

تعیین هویت برند در آموزش عالی: تحلیل فرایند شرطی

چکیده ابعاد و دینامیک های برندهای آموزش عالی توسط اصول کلی برندینگ و با آزمونهای تجربی نامناسب در زمینه خاص، اطلاع رسانی گسترده می شوند. این مقاله به بررسی فهم تعیین هویت برند در آموزش عالی توسط ارزیابی تجربی سوابق…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top