skip to Main Content

بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی جهت تشکیل حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM)

چکیده تعداد مشتریان شرکت­کننده در این رویداد 12.5 درصد نسبت به سال گذشته (2011) کاهش یافته است. بااین‌وجود، این موضوع سود حاصل از فروش بلیت را که 60 درصد است کاهش نداده است. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که نسبت…

Read more
Back To Top