skip to Main Content

راهنمای خوش آمدید یا نه: درک انگیزه خرید مصرف کننده در بازار خرده فروشی مد

چکیده این مطالعه دلایل انگیزشی جهت اتخاذ سرپرستی خرده فروشی در مد و پوشاک، که تحقیقات کوچکی در مورد آن انجام می شود، بررسی می کند. در سبک خرده فروشی مد، متخصصان مد لباس های شخصی را برای کمک به…

Read more
Back To Top