skip to Main Content

تاثیر اعمال حرارت و گرما پس از فرایند جوش کاری بر پیش‌بینی مدت زمان باقی مانده تا فرسودگی استقامت، ناشی از جوش خوردگی فولاد HSLA

چکیده فولاد آلیاژی با مقاومت بالا (HSLA) شامل استفاده از مواد پرکننده با میزان کاربرد پایین، و با قدرت بالا (الکترودها) نسبت به ماده اصلی بسته به کاربرد سازه‌های جوش شده و در دسترس بودن مواد پرکننده هاست. در تحقیق…

Read more

بررسی تجربی و عددی رشد ترک فرسودگی در دندان دنده ترک دار

چکیده شبیه‌سازی عددی برای تحلیل رشد ترک فرسودگی در دنده با کدهای المان محدود کننزبرگ ANSYS (ANSYS، پنسیلوانیا، USA)و FRANC۳D (شکستگی تحلیل، Inc.، نیویورک، USA) انجام شد و تست فرسودگی متناظر نیز انجام گرفت. در طول شبیه‌سازی، محل ماکزیمم تنش…

Read more
Back To Top