skip to Main Content

تشخیص خطای موتور براساس ترکیب داده‌های حسگر با در نظر گرفتن کیفیت اطلاعات و نظریه شواهد

چکیده تشخیص خطا یک مسئله‌ی پردازش اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مختلف در طبیعت است. نظریه‌ی شواهد ، که برای مقابله با اطلاعات به عنوان مدرک، کارآمد است، به طور گسترده در تشخیص خطا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال،…

Read more

تشخیص خطای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع برق با استفاده از تبدیل زمان – فرکانس و شبکه عصبی احتمالی

چکیده یک روش هوشمند برای تشخیص خطای امپدانس بالا (HIF) در فیدرهای توزیع برق با استفاده از روش‌های پردازش سیگنال پیشرفته نظیر تبدیل زمان - زمان و زمان - فرکانس ترکیبی با شبکه عصبی ارائه شده‌است. از آنجا که تشخیص…

Read more
Back To Top