skip to Main Content

تشخیص خطای موتور براساس ترکیب داده‌های حسگر با در نظر گرفتن کیفیت اطلاعات و نظریه شواهد

چکیده تشخیص خطا یک مسئله‌ی پردازش اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مختلف در طبیعت است. نظریه‌ی شواهد ، که برای مقابله با اطلاعات به عنوان مدرک، کارآمد است، به طور گسترده در تشخیص خطا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال،…

Read more
۱۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

تشخیص خطای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع برق با استفاده از تبدیل زمان – فرکانس و شبکه عصبی احتمالی

چکیده یک روش هوشمند برای تشخیص خطای امپدانس بالا (HIF) در فیدرهای توزیع برق با استفاده از روش‌های پردازش سیگنال پیشرفته نظیر تبدیل زمان - زمان و زمان - فرکانس ترکیبی با شبکه عصبی ارائه شده‌است. از آنجا که تشخیص…

Read more
۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top