skip to Main Content

شناسایی شخص منحصر به فرد بر اساس ویژگی های بیومتریک گوش

چکیده به طور سنتی، چاپ انگشت شست و الگوی مناظر برای شناسایی شخصیت به عنوان ویژگی های بیومتریک استفاده می شود. استفاده از گوش، تکامل اخیر بیومتریک برای شناسایی است. سیستم برای شناسایی شخص با استفاده از ویژگی های گوش…

Read more

روش استخراج ویژگی مولفه‌ی متقارن برای تشخیص خطا در ماشین های القایی

چکیده موتورهای القایی (IMها)از جمله تکنولوژی‌های الکترو مکانیکی کامل هستند که هنوز در حال استفاده هستند. در طول قرن گذشته، ساختار، کنترل و عملیات آن‌ها چندین مرحله از توسعه را طی کرده‌اند. در میان مراحل توسعه، نظارت خودکار و نظارت…

Read more

روش پردازش تصویر برای ارزیابی کیفیت و تازگی ماهی

چکیده کیفیت یک ماهی ممکن است عمدتا از طریق رسیدگی، فرآوری و نگهداری از صید به مصرف کنندگان تحت‌تاثیر قرار گیرد. زمان نگهداری و دمای انبار ماهی پس از برداشت، فاکتورهای کلیدی برای حفظ کیفیت نهایی این محصول هستند. این…

Read more

تشخیص خطای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع برق با استفاده از تبدیل زمان – فرکانس و شبکه عصبی احتمالی

چکیده یک روش هوشمند برای تشخیص خطای امپدانس بالا (HIF) در فیدرهای توزیع برق با استفاده از روش‌های پردازش سیگنال پیشرفته نظیر تبدیل زمان - زمان و زمان - فرکانس ترکیبی با شبکه عصبی ارائه شده‌است. از آنجا که تشخیص…

Read more
Back To Top