skip to Main Content

تحلیل تماسی-ضربه¬ای سیستم¬های روتوری چرخدنده¬¬ای

چکیده در این مقاله، یک فرمولاسیون اجزاء محدود برای تحلیل رفتار تماسی-ضربه¬ای سیستم¬های روتوری چرخدنده¬ای به علاوه تحلیل ارتعاشات چرخشی، عرضی و محوری بین چرخدنده¬های سیستم¬های مذکور در سرعت¬های بالای چرخشی، ارائه شده است. یک المان چرخدنده¬ای ضربه¬ای برای مدل¬سازی…

Read more

تحلیل روش‌های تقویت دیوارهای آجری تاریخی

چکیده تحلیل رفتار دیوارهای آجری تاریخی امری دشوار و پیچیده است. با این حال، محاسبات کامپیوتری به طور فزاینده‌ای در ارزیابی ساختمان‌های تاریخی و برخی از المان ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این مقاله تحلیل تقویت دیوارهای آجری…

Read more

مطالعه توان‌بخشی پانل‌های پنل های ساندویچی GRC

چکیده بتن مسلح به مدت بیش از ۳۰ سال در صنعت ساخت‌وساز به ویژه در صفحات نما مورد استفاده قرار گرفته‌است. در این مقاله، یک مطالعه موردی توان‌بخشی ارائه شده‌است، از ساختمانی که در آن ترک‌خوردگی و تغییر شکل‌های بیش…

Read more
Back To Top