skip to Main Content

رفتار ضربه‌ای قطعات جوش‌خورده‎‌ی فولادی ضد زنگ مختلف در دماهای پایین

چکیده مطالعه مقایسه‌ای از رفتار شکست فولاد ضد زنگ آستنیتی و دوفازی قطعات جوش‌خورده در دماهای برودتی ،به وسیله آزمایش ضربه انجام شد. مواد مورد بررسی دو آستنیتی (۳۰۴ ال و ۳۱۶ ال)و یک فولاد ضد زنگ(۲۵۰۵)،بودند. جوشکاری قوسی تنگستن…

Read more
Back To Top