skip to Main Content

ساخت و ساز و مصالح ساختمانی استفاده از فیبرهای فولادی و پلی پروپیلن برای بهبود عملکرد خمشی ستون عمیق خاک-سیمان

چکیده در این مطالعه،فیبرهای فولادی و پلی پروپیلن برای بهبود عملکرد خمشی ستون سیمان خاک استفاده شده است. روش اختلاط عمیق سیمانی (DCM) در دهه های اخیر در تایلند برای بهبود مقاومت خاک رس در بانکوک و حومه استفاده شده…

Read more
Back To Top