skip to Main Content

ساختارهای حاکمیت، دارایی‌های نقدی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار غنا

چکیده هدف، رابطه موجود بین سهامداران، هیات‌مدیره مدیران و مدیریت شرکت‌ها وجود دارد.انتظار می‌رود که شیوه‌های حاکمیت شرکتی شرکت‌ها تضمین شود که این رابطه ثروت سهامداران را کاهش می‌دهد.تفاوت‌های بین حاکمیت شرکتی شرکت‌های لیست شده در بورس سهام غنا وجود…

Read more
Back To Top