skip to Main Content

حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی: نقش مالکیت و ساختار هیات‌مدیره

چکیده این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه ساختار مالکیت و ساختار مالکیت به عملکرد مالی شرکت‌ها مرتبط است. ما این رابطه را با استفاده از fsQCA تخمین زدیم. ما تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی…

Read more
۲۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

تجزیه و تحلیل داده‌های کلان و عملکرد شرکت: اثرات قابلیت‌های پویا

چکیده با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع و ادبیات در مورد تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (BDA)، سیستم اطلاعاتی(IS)و ارزش کسب‌وکار فن‌آوری اطلاعات(IT) ، این مطالعه یک مدل قابلیت تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (BDAC)ارایه می‌دهد. این مطالعه جریان…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

قابلیت‌های شرکت، طراحی مدل کسب‌وکار و عملکرد SME ها

چکیده متغیر وابسته نهایی در مطالعات مدیریت استراتژیک عملکرد یک شرکت است. در زمینه گسترده نشریات استراتژی، دو قالب تیوری اصلی رویکردهای اقتصادی به تحقیق استراتژی را مشخص کرده‌اند (Doh، ۲۰۰۷). سازمان صنعتی I / O (پورتر، ۱۹۸۰؛ Rumelt، ۱۹۹۱)و…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

جهانی شدن و استراتژی تنوع: یک دیدگاه مدیریتی

چکیده این پژوهش در مورد دیدگاه­های مدیریتی، در خصوص تاثیر جهانی شدن بر تصمیمات استراتژیک مدیران، با توجه به اهداف بین­المللی و بازار فروش شرکت شواهد عینی ارائه می­دهد. هدف ما این است که دریابیم آیا رفتارهای مدیریتی با پیش­بینی­های…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

اثرات مهندسی مجدد، جو سازمانی و سرمایه روانی بر عملکرد شرکت

چکیده در مطالعه از شرکتی خانوادگی در سمت آناتولی استانبول یک نتیجه از مطالعات ادبی مهندسی مجدد، جو سازمانی و سرمایه روانی که تا چه حد و چگونه این تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد آنها به هدف رسیده است. سمت…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

رابطه فرآیند طراحی استراتژیک رسمی،انعطاف پذیری طراحی و ابداعات برای اجرای شرکت

چکیده این پژوهش رابطه بین اجرای رسمی و فرآیند طراحی استراتژیک رسمی،انعطاف پذیری طراحی و ابداعات 448 شرکت در یک نمونه چار صنعته را بررسی می کند.نتایج پیشنهاد می دهند که فرآیند های طراحی استراتژیک رسمی شرکت و انعطاف پذیری…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

چکیده  شواهد تجربی  قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی،  ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی  عملیات…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

چکیده شواهد تجربی قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی، ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی عملیات…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
رایگان – خرید
Back To Top