skip to Main Content

ملاحظاتی در مورد تحلیل پایداری برخی از سازه‌های جدار نازک در محدوده الاستیک – پلاستیک

چکیده تعدادی از مشکلات کلاسیک در پایداری سازه‌های جدار نازک در محدوده الاستیک - پلاستیک که تا حدی توسط مولف در طول سال‌ها مورد بررسی قرار گرفته و به منظور برجسته نمودن مزایا و معایب روش‌های تحلیلی و عددی مورد…

Read more
Back To Top