skip to Main Content

تشخیص خطای ماشین القایی با استفاده از گوشی‌های هوشمند با نویز قابل شنیدن

چکیده این مطالعه احتمالات تشخیص خطای ماشین القایی با استفاده از گوشی‌های هوشمند برای نویز قابل شنیدن را ارایه می دهد. تحلیل نویز صوتی و قابل شنیدن برای تشخیص خطا یک تکنیک شناخته‌شده می‌باشد. با این حال، تجهیزات تخصصی برای…

Read more
Back To Top