skip to Main Content

تعیین پارامترهای حداکثر و نهایت مقاومت برشی خاک رس فشرده

چکیده پارامترهای مقاومت برشی لایه رس فشرده (CCLs)برای طراحی ایمنی و تجزیه و تحلیل پایداری انبارهای معدن مورد نیاز است.مقاومت برشی خاک‌ها معمولا از طریق آزمایش‌های برش مستقیم یا سه محوری انجام می‌شود.با این حال، برای همان نمونه خاک، روش‌های…

Read more
Back To Top