skip to Main Content

نظارت نقطه به نقطه FTTH با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده فن‌آوری جدید فیبر به خانه (FTTH ) ، شبکه ای با سرعت بسیار بالا را فراهم می‌کند، زیرا فیبر نوری به سمت کاربر نهایی،گسترده است. با این حال، با توسعه سریع و علاقه رو به رشد برای استقرار شبکه‌های…

Read more

در هزینه یکنواختی در طراحی شبکه FTTH

چکیده هدف از این تحقیق، برآورد تاثیر سطوح مختلف نظارتهای ساختاری تحمیل شده بر ادراکات و تنوع تجهیزات در طراحی شبکه FTTH است.ما پلت فرم بهینه‌سازی شبکه FTTH را با الگوریتم‌هایی افزایش می‌دهیم که اجازه اعمال محدودیت‌های اضافی بر روی…

Read more
Back To Top