skip to Main Content

افزایش کنتراست تصویر در دامنه فضایی با استفاده از روش مبتنی بر درج مولفه های تیره

چکیده افزایش کنتراست یکی از مهم‌ترین مسائل پردازش تصویر است. افزایش کنتراست را می توان در حوزه فضایی یا در حوزه فرکانس انجام داد. در حوزه فضایی، داده‌های پیکسلی تصویر با استفاده از تابع تبدیل میزان سختی نگاشت می‌شوند. تابع…

Read more

سیستم‌های کامپیوتری نسل آینده پیدا کردن مه قابل‌اعتماد من: یک چارچوب ارزیابی اعتماد مبتنی بر منطق فازی

چکیده رشد IoT با مقدار زیادی داده تولید شده در سال ۲۰۱۵ به اثبات رسیده‌است و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده نیز بیشتر شود. براساس ابر، برای رسیدن به حجم، تنوع و سرعت داده ها که IoT تولید می…

Read more

روش تعریف برای مدل شهرهای هوشمند

چکیده امروزه، نواحی بزرگ و کوچک یک مدل شهری جدید را پیشنهاد می‌کنند که شهر هوشمند نامیده می‌شود که نمایانگر جامعه‌ای از متوسط اندازه تکنولوژی، به‌هم‌پیوسته و پایدار، راحت، جذاب و امن است. الزامات چشم‌انداز و راه حلهای مربوط به…

Read more

CPM، PERT و مدیریت پروژه با تکنیک منطق فازی و اجرا در یک کسب‌وکار کار

چکیده در نتیجه افزایش محیط رقابت، تکمیل پروژه‌ها در زمان پیش بینی شده و با منابع مشخص‌شده الزامی بوده‌است. یک مدیریت پروژه موثر برای اتمام پروژه‌ها بدون تاخیر و با صلاحیت‌های موجود که پیشاپیش مشخص شده‌است، ضروری است. از تکنیک‌های…

Read more

استفاده از منطق فازی در اندازه‌گیری عملکردهای زنجیره تامین

چکیده هدف این تحقیق نشان دادن روشی نوآورانه برای پردازش داده‌های جمع‌آوری‌شده و اندازه‌گیری عملکرد و عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تبدیل ارزش‌های زبانی به‌دست‌آمده، با استفاده از روش‌های فازی مناسب، به مقادیر قطعی ابعاد متغیر تحقیقاتی است. این…

Read more

یک مدل ارزیابی ریسک فازی آبشاری به کار رفته در صنعت گاز طبیعی

چکیده نیروگاه‌های گاز طبیعی مقدار زیادی از انرژی فراهم‌شده توسط واحدهای گازی عظیم سوخت را طلب می‌کنند که ممکن است خطرات پر ریسک را متحمل شوند .اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی کارآمدترین روش برای تخصیص منابع برای ایمنی است.این مقاله،…

Read more

پیش‌بینی پارامترهای کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب با استفاده از مدل منطق فازی ​

چکیده تهیه استانداردهای کیفیت آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی، گزینه مناسبی برای منطقه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران به دلیل کمبود آب است. این مطالعه بر روی تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز (TWWTP)تمرکز کرده و تصفیه پذیری آن را مورد بررسی قرار…

Read more

ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی : مطالعه موردی : آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

چکیده تصمیم گیری چند معیار ترکیبی (MCDM) بر اساس پردازشی بر منطق فازی می تواند برای حل مشکلات تصمیم گیری با معیار های متفاوت در طبیعت استفاده شود . این ترکیب در کار حاظر برای حل مشکل تصمیم گیری در…

Read more
Back To Top