skip to Main Content

استفاده از مشتقات نرخ بهره در بانکداری: مفاهیم قیمت‌گذاری بازار از پرچین‌های جریان وجوه نقد

چکیده ما بررسی می‌کنیم که آیا سرمایه گذاران قادر به پیش‌بینی کامل پیامدهای قیمت‌گذاری بر روی پرچین‌های جریان وجوه نقد در صنعت بانکداری هستند یا خیر. ما نشان می دهیم که تنظیمات مارک به بازار در جریان جبران پول نقد…

Read more

از تامین مالی تا بازاریابی: بالا بردن مالکیت عرضه‌ی اولیه عمومی و بازاریابی در صنعت مهمان نوازی

چکیده شرکت‌های مهمان نواز مقادیر قابل‌توجهی در فعالیت‌های بازاریابی پس از IPO ها خرج می‌کنند. درک نیروی محرک پشت استراتژی تهاجمی این شرکت‌ها بسیار مهم است. این مطالعه تاثیر بالا بردن عرضه عمومی اولیه (IPO) را بر فعالیت بازاریابی شرکت‌های…

Read more

کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی: دیدگاه سرمایه گذاران

چکیده در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده توسط رسانه‌های مالی و تنظیم کنندگان در مورد کیفیت حسابرسی  پیرامون بحران مالی جهانی اخیر (GFC)، این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا سرمایه گذاران کیفیت حسابرسی را نیز در طول GFC…

Read more

ارتباط ارزش ارزیابی نام تجاری

چکیده گزارش‌های منتشر شده توسط احزاب مستقل اغلب برای ارایه برآوردی از برندها به خاطر فقدان نشریات و مقالات و بهترین تجارب در رابطه با این که روش ارزش‌گذاری برند که کدام برند ارزش بیشتری نسبت به دیگری دارد، مورد…

Read more
Back To Top