skip to Main Content

کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی: دیدگاه سرمایه گذاران

چکیده در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده توسط رسانه‌های مالی و تنظیم کنندگان در مورد کیفیت حسابرسی  پیرامون بحران مالی جهانی اخیر (GFC)، این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا سرمایه گذاران کیفیت حسابرسی را نیز در طول GFC…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارتباط ارزش ارزیابی نام تجاری

چکیده گزارش‌های منتشر شده توسط احزاب مستقل اغلب برای ارایه برآوردی از برندها به خاطر فقدان نشریات و مقالات و بهترین تجارب در رابطه با این که روش ارزش‌گذاری برند که کدام برند ارزش بیشتری نسبت به دیگری دارد، مورد…

Read more
۲۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top