skip to Main Content

نقش حاکمیت در ایجاد نقدینگی بانکی

چکیده این مقاله تاثیر حاکمیت بانک داخلی را بر ایجاد نقدینگی بانکی در آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2009 - 2007 را بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های شرکت هلدینگ بانکی، ما تحلیل می‌کنیم که آیا بانک‌های با…

Read more

عملکرد مالی و حاکمیت شرکتی در منابع خرد: شواهدی از آسیا

چکیده حاکمیت شرکتی خوب، یک بلوک ایجاد موفقیت برای موسسات مالیه خرد در نظر گرفته می‌شود، زیرا فرض بر این است که به آن‌ها در دستیابی به اهداف مالی و مالی خود کمک خواهد کرد. این مقاله رابطه بین حاکمیت…

Read more

ارتباطات سیاسی، گزارش مالی و حسابرسی: بررسی ادبیات تجربی *

چکیده هدف این مقاله، ترکیب تحقیقات تجربی در مورد رابطه بین ارتباطات سیاسی و کیفیت گزارش مالی، نتایج حسابرسی و ویژگی‌های پیش‌بینی تحلیل گر مالی است. ما سیستم گزارش مالی و زیرساخت حسابرسی را به عنوان ارتباط از دست رفته…

Read more

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت در ادوار تجاری مختلف: شواهدی از فنلاند

چکیده رکود اقتصادی اخیر ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ توجه جدیدی به سیاست های سرمایه گذاری به بار آورده است. در این مقاله، ما به بررسی نقش سیکل‌های تجاری در رابطه بین سرمایه کاری - سودآوری با استفاده از یک نمونه از…

Read more

​ رابطه بین میزان نقدینگی و سیاست محافظه‌کاری در اصول حسابداری: نقش سهامداران کنترل‌کننده

چکیده این مقاله به بررسی نقش سهامداران کنترل‌کننده به عنوان سهامداران جزء اقلیت یا ناظران روابط بین شیوه‌های حسابداری محافظه کارانه و میزان ارزش نگهداری نقدینگی می‌پردازد. ​ این موضوع به خصوص در کشورهایی مانند تایوان که تعداد زیادی شرکت…

Read more

تصمیمات جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه ​

چکیده ما یک ارتباط بین ریسک جریان نقدینگی، تصمیمات ساختار سرمایه و جریان‌های نقدی عملیاتی را شناسایی می‌کنیم. شرکت‌هایی با بی‌ثباتی بالاتر جریان نقدی , , سطح بدهی بالاتری دارند و این ارتباط مثبت تنها برای شرکت‌هایی با ضعیف ترین…

Read more

اطمینان بیش از حد مدیریتی، تامین مالی داخلی، و بهره‌وری سرمایه‌گذاری: شواهدی از چین

چکیده با استفاده از شرکت‌هایی که در بورس شانگهای و شنگن در سال ۲۰۱۰ به عنوان نمونه فهرست شده‌اند، ما تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر انتخاب تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری (مقیاس سرمایه‌گذاری، بیش سرمایه گذاریو کم سرمایه‌گذاری)را مورد…

Read more
Back To Top