skip to Main Content

ابزار پوشیدنی مراقبت بهداشتی برای خدمات ثبت زندگی براساس WPAN

چکیده ظهور فراگیری کاربردها و همچنین الگوی خدمات را تغییر داده و بر اهمیت خدمات شخصی سازی شده تاکید می کند. در این مقاله , ما ابزار پوشیدنی مراقبت‌ بهداشتی مبتنی بر شبکه بی سیم منطقه‌ای شخصی ( WPAN )…

Read more
Back To Top