skip to Main Content

جنبه‌های حقوقی امنیت فضای ابری

چکیده حجم کار محاسبات سازمانی (سازمان بزرگ) از "on-perm"به "in-cloud" به طور فزاینده ای به سرعت در حال حرکت می باشند و تقریبا نیمی از سازمان های فناوری اطلاعات بزرگ در سال 2026 تقریبا آن را تا 10٪ نسبت به…

Read more

بلاک‌چین(Blockchain ) و قانون: کدهای ناسازگار؟

چکیده ​blockchain اخیرا به صف طولانی از نوآوری‌های تکنولوژیکی پیوسته‌است که به عنوان عاملی مخرب و احتمالا خرابکار، از اصول حقوقی اساسی شناخته شده‌اند. این مقاله به دنبال این مساله است تا بررسی کند که چگونه blockchain ممکن است با…

Read more
Back To Top