skip to Main Content

مصالح زمینی تهیه‌شده از لاستیک‌ها، خاک و سیمان زباله

چکیده لاستیک‌های فرسوده در حال تبدیل شدن به یک مشکل جهانی هستند چون بازیافت آن‌ها ممکن است باعث ایجاد مشکلات مربوط به محیط‌زیست شود. بنابراین، استفاده از آن‌ها باید در نظر گرفته شود و راه‌حل‌ها باید پایدار باشند. علاوه بر…

Read more
Back To Top