skip to Main Content

ارزیابی دوام انبساط و تراکم خاک سیمانی شده با فیبر به عنوان تابعی از الیاف بافت سطح زمین

چکیده هدف از این مطالعه توسعه یک روش مبتنی بر مقاومت کششی یا تراکم خاکی و فشاری خاک‌های تقویت‌شده با الیاف مصنوعی با در نظر گرفتن طول رشته است.پارامترهای کنترل‌کننده مورد ارزیابی طول الیاف (l)، مقدار سیمان (C)، تخلخل (h)و…

Read more

استفاده از پلیمر و فیبر مایع برای بهبود رفتار خاک رس نرم

چکیده این کار تاثیر استفاده از دو نوع پلیمر (فیبرها و مایع)را مورد بررسی قرار می‌دهد تا استحکام خاک نرم سیمانی شده را افزایش دهد.چهار محتوای پلیمری (۰، ۰.۱، ۰.۲، ۰.۵ و ۱ درصد وزنی با وزن خشک خاک)برای بررسی…

Read more

مشخصه های مکانیک حرکت مخلوط‌های شن و ماسه/ لاستیک خشک‌ (SRM)و سنگ ریزه ها /لاستیک (GRM) در گستره وسیعی از فشار دامنه های شکاف خورده ​

چکیده لاستیک تایر بازیافت شده در مخلوط‌های خاک گرانول اخیرا در بسیاری از پروژه‌های مهندسی عمران کاربرد دارد.این مقاله ترکیبی از خواص وابسته به کرنش دینامیکی مخلوط‌های خاک / لاستیک مورد استفاده را نشان می‌دهد که در هر طراحی لرزه‌ای لازم…

Read more
Back To Top