skip to Main Content

نظارت نقطه به نقطه FTTH با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده فن‌آوری جدید فیبر به خانه (FTTH ) ، شبکه ای با سرعت بسیار بالا را فراهم می‌کند، زیرا فیبر نوری به سمت کاربر نهایی،گسترده است. با این حال، با توسعه سریع و علاقه رو به رشد برای استقرار شبکه‌های…

Read more

تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های دمایی سطح زمین؛ مطالعه موردی از منطقه رایکور

چکیده افزایش دما و تغییر الگوهای بارش، منجر به وقایع شدید آب و هوایی مانند خشکسالی می شود که به شدت بر تولید کشاورزی تاثیر می گذارد. خشکسالی کشاورزی چیزی نیست جز کاهش بهره‌وری محصولات ناشی از بی‌نظمی‌ها در بارندگی…

Read more

ژورنال خرده فروشی و خدمات مشتریان-فراتر از موقعیت اتفاقی بازارهای خرید: یک دیدگاه GIS در عمان، اردن

چکیده هدف این تحقیق، آزمودن انتخاب موقعیت بازار خرید در منطقه عمان غربیست در اردن. با دنبال کردن روش مقاومت -زمان، ابزار آنالیزی شبکه ArcGIS برای محاسبه فاصله از نظر دقایق برای رسیدن به هر بازار خرید با استفاده ازتکنیکهای…

Read more
Back To Top