skip to Main Content

مدیریت بیانیه های مالی بانکی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی هدف دار

چکیده شش هدف یکی از بانک‌های برتر در مالزی یعنی انباشت سرمایه، کاهش بدهی، ثروت سهامداران، سود، سودآوری و اقلام مدیریت بهینه در بیانیه مالی مورد بررسی قرار گرفت. این اطلاعات از گزارش سالانه بانک و دامنه بانکی از سال…

Read more

یک روش ترکیبی هدف و روش DEA معکوس برای تنظیم هدف در فرآیند ادغام

چکیده این مقاله یک روش جدید برای مقابله با هدف‌گذاری در ادغام با استفاده از روش هدف پیشنهاد می‌کند. برنامه‌نویسی (GP)و تحلیل پوششی داده‌های معکوس (InvDEA) نیز مورد استفاده قرار گرفتند. مدل یابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری (DMUs) با استفاده…

Read more
Back To Top