skip to Main Content

سلول GPCR – G پروتئین – – Arrestin سوپر – مجتمع متقاعد شده است پایدار G پروتئین سیگنالینگ

چکیده تحریک کلاسیک، G - جفت شده پروتیین (GPCR)، سیگنال دهی پروتیین G را در غشا پلاسما تقویت می‌کند و پس از آن با - واسطه - B واکنش می‌دهد. با این حال، نشان‌داده شده‌است که برخی از GPCRs، پروتئین‌های…

Read more
Back To Top