skip to Main Content

تکنیکی برای تشخیص اشیا شکل – شکل درون سایت‌های دستگاه‌های خودپرداز (تلاش برای جدا کردن دستگاه خودپرداز)

چکیده ماشین خودکار خودکار (ATM)با اجازه دادن به تراکنش های سریع بانکی و خروج نقدینگی، راحتی زیادی را برای بسیاری از افراد ایجاد می‌کند. با این حال، ماشین‌های خودپرداز در برابر حملات آسیب‌پذیر هستند، زمانی که در طول ساعات غیر…

Read more

بهره‌برداری از همسانی GPU (واحد پردازش گرافیکی) در بهبود بهینه‌سازی گروه زنبوران عسل برای داده کاوی های بزرگ معاملاتی.

چکیده چکیده: این مقاله به بررسی استفاده از واحد پردازش گرافیکی (واحد پردازش گرافیک)در بهبود عملکرد فرا ابتکاری گروه زنبوران عسل برای حل مساله کاوی مجموعه قوانین انجمنی می‌پردازد. اگر چه این فراابتکاری کارایی خود را اثبات کرد، اما نیاز…

Read more
Back To Top