skip to Main Content

عنوان: تکامل میکرو سازه آلیاژ آلومینیوم در جوشکاری اصطکاکی در شرایط مختلف چرخش ابزار و شرایط خنک کننده

چکیده • مکانیزم drx چرخش شبکه پیشرونده همراه با میخکوبی ذرات فاز دوم، اولین بار است که پیشنهاد شده‌است. • یک نتیجه‌گیری کلی از تکامل (میکرو)ریزساختاری در طول جریان مواد براساس پارامترهای fsw مختلف مشاهده شد. • رابطه مکانیزم‌های drx…

Read more

تاثیر سرعت سرد شدن بر پالایش دانه آلیاژهای آلومینیوم ریختگی ​

چکیده سرعت سرمایش یک فاکتور مهم در کنترل اندازه دانه‌ها می‌باشد.به طور کلی، پذیرفته شده‌است که سرعت سرد شدن بیشتر به دلیل بالا بودن هوای سرد، به دانه‌های کوچک‌تر منتهی می‌شود.با این حال، کار حاضر در اثر ریز شدن دانه…

Read more
Back To Top