skip to Main Content

تکامل پایداری به عنوان راهبرد بازاریابی: آغاز دوران جدید

چکیده زمان شاهد فازهای مختلف استراتژی بازاریابی بوده‌است. از میان آن‌ها، پایداری موضوعی کلیدی است که در طول زمان در استراتژی بازاریابی پدید آمده‌است. در فاز قبلی دهه ۱۹۷۰، مسایل زیست‌محیطی به عنوان یک پارادایم جدید در استراتژی بازاریابی پدیدار…

Read more

اثر متقابل جهت گیری های راهبردی و استراتژیک بازاریابی بر مزیت رقابتی

چکیده این مقاله به دنبال توضیح و اصلاح رابطه بین بازاریابی سبز استراتژیک و داخلی و رقابتی بودن شرکت ها است. علی‌رغم اهمیت استراتژی محیطی شرکت برای شرکت‌هایی که یک ارزیابی عملکرد خط پایین را تصویب می‌کنند، تمرکز کافی بر…

Read more
Back To Top