skip to Main Content

مروری بر اصول کشاورزی و آلاینده‌های آلی ​در آب‌های زیرزمینی هندوستان ​

چکیده  بخش عمده جمعیت هند به آب زیرزمینی برای مصارف آشامیدنی وابسته است.گزارش‌های اخیر از کشف مقادیر جزیی آلاینده‌های کشاورزی و آلاینده‌های آلی در آب‌های زیرزمینی، نگرانی‌های جدی سلامت عمومی را افزایش داده‌است.آلاینده‌های آلی می‌توانند از طریق نفوذ و از…

Read more

اعتبارسنجی آنومالی ذخیره‌سازی آب‌های زیرزمینی مبتنی بر گریس با استفاده از اندازه‌گیری‌های سطح آب زیر زمینی در هند

چکیده در این مطالعه، ما سعی کردیم تا برای اولین بار با آنومالی GWS که از یک شبکه متراکم چاه‌های مشاهده‌ای در محل چاه در ۱۲ حوضه اصلی رودخانه در هند بدست‌آمده است، بی‌هنجاری‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی (GWS)را اعتبارسنجی کنیم. ما…

Read more
Back To Top