skip to Main Content

آینده مزارع کوچک

چکیده توجه به كشاورزي به منظور رشد و كاهش فقر در اوايل دهه 2000 ميلادي احيا گرديد و كلاً با افزايش ناگهاني در قيمت هاي غلات در بازار هاي جهاني در سال 2007 و 2008 حادتر شد . اما آيا…

Read more

تاثیر آسیب روانی

چکیده در این بخش به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه افراد بر طبق تجربه ، آسیب‌های روانی خود را وفق می‌دهند. این "دوره ی طولی" (به عنوان مثال، در طی یک دوره زمانی ) یا دوره ی "آینده‌نگری" (به…

Read more

اهمیت ادبیات بر دانش آموزان ابتدایی ، در پیشرفت و رشد فردی

چکیده اكثر سيستم هاي اموزشي حاضر داراي ويژگي هاي مشترك هستند.كه تاكيد بسيار زيادي بر روي يادگيري شناختي كه در ان ميتوان نتايج را به صورت عيني اندازه گيري كرد دارند.در اين سيستم تمركز بر روي دانش و مهارت و…

Read more
Back To Top