skip to Main Content

تاثیر آسیب روانی

چکیده در این بخش به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه افراد بر طبق تجربه ، آسیب‌های روانی خود را وفق می‌دهند. این "دوره ی طولی" (به عنوان مثال، در طی یک دوره زمانی ) یا دوره ی "آینده‌نگری" (به…

Read more
۳۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

اهمیت ادبیات بر دانش آموزان ابتدایی ، در پیشرفت و رشد فردی

چکیده اكثر سيستم هاي اموزشي حاضر داراي ويژگي هاي مشترك هستند.كه تاكيد بسيار زيادي بر روي يادگيري شناختي كه در ان ميتوان نتايج را به صورت عيني اندازه گيري كرد دارند.در اين سيستم تمركز بر روي دانش و مهارت و…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top