skip to Main Content

طوفان‌های گرد و غبار شبه‌جزیره عربستان جنوبی

چکیده واژه عربی "هبوب"، "به معنی" باد نیرومند "، یک پدیده آب و هوایی را توصیف می‌کند که با دیواره‌های عظیم ماسه بادی و گرد و غبار مشخص می‌شود.در بسیاری از بخش‌های خاور میانه، شمال آفریقا، و جنوب غربی آمریکا،…

Read more
Back To Top