skip to Main Content

ویتامین مکمل در افراد مسن ​

چکیده نکات کلیدی ​ افراد سالمند، به ویژه آن‌هایی که دارای عوامل خطر مرتبط هستند، ممکن است در معرض خطر بالای کمبود ویتامین خاصی قرار گیرند. ​ آشکارسازی انواع اختلالات مرتبط با ویتامین ممکن است غیرمعمول باشد و یا توسط…

Read more
Back To Top