skip to Main Content

توسعه ابزار سنجش عملکرد سلامت، ایمنی و محیط: یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد HSE – MS ​

چکیده کیفیت و اثربخشی عوامل حیاتی در سیستم‌های مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست هستند. برای رسیدن به هدف افزایش کیفیت، دستیابی به بهترین نتایج، دستیابی به بهبود مستمر خدمات و تولیدات سیستم و همچنین ایجاد رضایت مشتریان داخلی و خارجی،…

Read more
۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

شناسایی، ایجاد و آزمون معیارهای برنامه‌ریزی شهری برای پیاده روی: یافته‌ها از مطالعه ی قابل اجرای ملی استرالیا

چکیده تعداد زیادی از تحقیقات نشان می‌دهند که زندگی در محله‌ها با افزایش پیاده‌روی همراه است و به نوبه خود تاثیرات مثبتی بر رفتارهای بهداشتی و نتایج درمانی دارد.با این حال، محله‌هایی که می توان در آنها پیاده روی کرد…

Read more
۲۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top